FA-QUIÚ MARIO!!!!

Prova para facer E Tirate 2º Parte

Non o intentamos? Non tivemos a suficiente forza de vontade? Non se trataba diso? Eran insuficientes os medios? Non era ainda o momento? Creimos coñecer o que igorabamos? Estabamos equivocados? Ou actuamos equevocadamente? Fixemos todo o que poidiamos? Era inevitable? Ten algun sentido seguilo intentando? Está nas nosas mans? Porque fracasamos?

PORQUE NON SE ME VE A MALDITA PELÍCULA???

Non o intentamos? Non tivemos a suficiente forza de vontade? Non se trataba diso? Eran insuficientes os medios? Non era ainda o momento? Creimos coñecer o que igorabamos? Estabamos equivocados? Ou actuamos equevocadamente? Fixemos todo o que poidiamos? Era inevitable? Ten algun sentido seguilo intentando? Está nas nosas mans? Porque fracasamos?

PORQUE NON SE ME VE A MALDITA PELÍCULA???

  • Calendario

  • Buscar