In the morning afternoon.

mira cara arriba, mira cara abaixo…
mira cara a esquerda abre a fiestra e pega un salto.

PLOF

expansioooooooooooooooooooooooooooooooooonnnnn sanguínea!

S
SSS
SSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSS
SSS
S
cerebral!!

ímolo celebrar, volvemos despois da publicidade.