Dexenere

Isto dexenerou, dexenerou ata tal punto que non pode dexenerar máis, este dexenere está xerando que dexenerando o xeramento da orde xeral xeremos unha xeración de xeradores.

Vamos, que o puto blogg está quedando como unha puta merda, aínda que o de arriba non queira dicir iso as palabras non son as correctas, senón as que me saíron agora mesmo e por facer o chiste