Antes de ver o vídeo, debedes ler isto:

-Kief, you’re a pirate man

-Well that explains everything

(Kief, eres un pirata/ben, iso explíacao todo)