Castillejos 234, terceiro 2. cp: 08013, Barcelona.