Un monito, un post mitico

okei, okei… Hainas máis míticas, pero de momento pillo esta

¿Por que? Por razóns obvias: É unha gran película que pasará á historia por esa escena final chea de esperanza, que nos mostra un glorioso futuro no que os monitos por fin reclamaremos o mundo que por dereito ¡é noso!

¡¡Salve, Doctor Zeius!!