PUTOS RUSKIS!

-Estoy acojonado, neno!

-Quieres decir… acongojado, no?

-Sisisisi! Tengo los congojos de corbata!

-Y luegho?

-Luegho nos vemos en lugho!

-Ai si, pues?

Pues si, eh?

-Acojona, neno!

-Ya te digo si acongoja!

C.E.A.(conversación efervescente habitual)

C- Puag, os melómanos están resesos…

S- Si? Bue, é que a música actual…

Seguir lendo