A

    C

I

   D

       O

Monoman

O do carnet depende de nº1

Os pozos estan secos

E si habia outra cousa que contestar, non me acordo pero era non tamen

Koidado koa koalicón koala kamarada