A mIn GúStanMe oS cLáSikOs

E dentro da xente que merecería ter un lugar especial no panteón dos ilustres dos ME……….

—-<<<<¡¡¡¡¡¡¡RAFFI!!!!!!>>>>—-

Seguir lendo