Na choiva de cravos ardentes, os catro simios toman as armas.

E retoman a ruta que remonta o río con novos corpos e mesmo espírito.

(Rock me, baby)

(Don`t be blue!)